AESTHETIC SURCIAL JEWELERY

Piramitlerin Dansı Tekniği

Memeyi küçültürken veya dikleştirirken 3 boyutlu piramitler tarzında doku tasarımı yapıp bu piramitler le yeni oluşacak memenin (Neo-breast) temelini oluşturmak Avşar tekniği adı altında ‘Piramitlerin Dansı’ olarak adlandırılmaktadır. Meme üzerinde ameliyat öncesi kişiye özel bir çizim-tasarım yapılır.

Ameliyat esnasında meme yapısında 4 adet meme dokusu piramidi planlanıp oluşturulur, üst piramit meme başı yapısını taşır ve yeni meme oluşumunda meme üstü dolgunluğunu sağlayan piramit olarak tanınır, yukardan bir askı görevi yapar ve memenin ilerki dönemlerde sarkmamasını sağlar. Alt piramit eski memenin alt ve sarkan bölgesini temsil eder ve yeni meme oluşumunda bir görev taşımaz, ameliyat esnasında çıkartılıp patolojiye gönderilir. Sağ ve sol 2 adet piramit çok önemli göreve sahiptir, yeni memenin oluşumu esnasında sağ ve soldan merkeze doğru hareket eder ortada buluşurken memenin alt polunu oluşturup üst piramidi alttan destekleyerek yukarı taşıyıp, yükselişini sağlar. Yeni meme yapısı (Neo-breast) 3 piramidin birleşmesi ile uzun ömürlü sarkmayan bir meme yapısına kavuşur. Ameliyatın başarısı bu piramitlerin iyi tasarlanması ve başka bir değimle piramitleri iyi dans ettirmeye bağlıdır.

Tekniğe yatkınlık, 3 boyutlu tasarım ve tecrübe biraraya geldiğinde dev memeleri istediğimiz kadar küçültüp ve istediğimiz kadar dikleştirmemiz mümkün olmaktadır. Bu teknikte memeyi ideal ölçüler doğrultusunda küçültürken aynı zamanda koltuk altına taşan dokular da yan piramidin ortaya doğru hareket etmesi ile birlikte kaybolup gider.