جراحی رینوپلاستی


نمونه از جراحی های زیبایی توسط دکتر افشار


در بخش زیر می توانید نمونه های جراحی زیبایی توسط دکتر افشار را ببینید شایان ذکر است جراحی های انجام شده با تکنولوژی میکرو رینوپلاستی انجام شده است

Instagram

 جراح بینی

 
آلبوم یک
 
آلبوم دو
   
آلبوم سه
     
آلبوم چهار
 
آلبوم پنج
   
آلبوم شش
   
آلبوم هفت